Menu

Bieżący katalog: Wstęp do Programu

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


30-09-2014

Finansowanie Programu

Program Innowacyjna Gospodarka realizowany będzie z środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Alokacja na Program Innowacyjna Gospodarka wynosi ogółem 10 186 030 644 euro, w tym 8 658 126 047 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
 

Wykres z procentowym udziałem środków - pod grafiką jest opis tekstowy obrazka
 

Procentowy udział środków Programu Innowacyjna Gospodarka w podziale na priorytety:

 • I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - 14,9 proc.;
 • II. Infrastruktura sfery B+R - 14,2 proc.;
 • III. Kapitał dla innowacji - 3 proc.;
 • IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia - 36,4 proc.;
 • V. Dyfuzja innowacji - 4,4 proc.;
 • VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym - 4 proc.;
 • VII. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji - 9,2 proc.;
 • VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - 11,8 proc.;
 • IX. Pomoc techniczna - 2 proc.

 

Procent wsparcia beneficjentów Programu - pod grafiką jest opis tekstowy obrazka
 

 Procent wsparcia beneficjentów Programu:

 • Przedsiębiorcy - 53,36 proc.;
 • Instytucje otoczenia biznesu- 5,91 proc.;
 • Jednostki naukowe i badawcze - 23,69 proc.;
 • Administracja i obywatele - 12,21 proc.;
 • Pozostali beneficjenci - 4,83 proc.