Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


25-02-2014

Logo

Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności w szarościach 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - pozytyw 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - negatyw 
Księga znaku Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 


Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (wersje angielskie)
Logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności w szarościach 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - pozytyw
Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - negatyw


Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka - kolor 
Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka w szarościach 
Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka czarno-białe - pozytyw 
Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka czarno-białe - negatyw
Logotyp Programu Innowacyjna Gospodarka w ciągu znaków: PO IG, MRR, UE


Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (wersje angielskie)

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka - kolor

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka w szarościach 
Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka czarno-białe - pozytyw 
Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka czarno-białe - negatyw 

 

Logotypy UE dla projektów finansowanych z Funduszy Europejskich

Logotypy UE dla projektów finansowanych z EFRR - wersja polska, kolor Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie

Logotypy UE dla projektów finansowanych z EFRR - wersja angielska, kolor Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie


Flaga Unii Europejskiej

Flagi Unii Europejskiej 

Flagi Unii Europejskiej - wersja angielska 


Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

dostępne są na stronie Ministerstwa

 

 

 
 
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska