Menu

Bieżący katalog: Zasady promocji FE

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


25-02-2014

Logo

Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności w szarościach 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - pozytyw 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - negatyw 
Księga znaku Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 


Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (wersje angielskie)
Logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności w szarościach 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - pozytyw
Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - negatyw


Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka - kolor 
Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka w szarościach 
Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka czarno-białe - pozytyw 
Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka czarno-białe - negatyw
Logotyp Programu Innowacyjna Gospodarka w ciągu znaków: PO IG, MRR, UE


Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (wersje angielskie)

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka - kolor

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka w szarościach 
Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka czarno-białe - pozytyw 
Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka czarno-białe - negatyw 

 

Logotypy UE dla projektów finansowanych z Funduszy Europejskich

Logotypy UE dla projektów finansowanych z EFRR - wersja polska, kolor Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie

Logotypy UE dla projektów finansowanych z EFRR - wersja angielska, kolor Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie


Flaga Unii Europejskiej

Flagi Unii Europejskiej 

Flagi Unii Europejskiej - wersja angielska 


Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

dostępne są na stronie Ministerstwa