Menu

Bieżący katalog: Zasady promocji FE

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


23-06-2014

Archiwum dokumentów

Pobierz pliki poprzednich wersji Planu komunikacji:

  1. Plan komunikacji Programu Innowacyjna Gospodarka - wersja z kwietnia 2012 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (711 KB)
  2. Plan komunikacji Programu Innowacyjna Gospodarka - dokument przyjęty na posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO IG w marcu 2011 r.  (830 KB)
  3. Plan komunikacji Programu Innowacyjna Gospodarka - wersja z grudnia 2008 r. (715 KB)
  4. Plan komunikacji Programu Innowacyjna Gospodarka - wersja angielska  (458)

Pobierz pliki poprzednich wersji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich:

  1. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zaktualizowany, zatwierdzony 23 lutego 2010 r.) (1,5 MB)  

    Załącznik do Strategii Komunikacji: Księga identyfikacji wizualnej NSS (7,4 MB)