Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-02-2012

Audycje radiowe

 

Zapraszamy do wysłuchania audycji zrealizowanych w ramach współpracy z Polskim Radiem (1, 3 i 4 Program), stanowiących element cyklu audycji poświęconych zagadnieniom finansowania nauki ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka, przygotowywanych z okazji organizacji przez Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik - 28 maja 2011 r. - Pikniku Naukowego.

Program Pierwszy Polskiego Radia - audycje w ramach cyklu "Popołudnie z Jedynką"

projekt "Opracowanie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych" który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Wspieranie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe


projekt "Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu "non-fusion" i "fusion" chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka" który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych

Program Pierwszy Polskiego Radia - audycje konkursowe

wybrane projekty z Programu VENTURES, realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

  • Dr Anny Szkulmowskej z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu pt. "Zastosowanie spektralnej tomografii optycznej (SOCT) do badań przepływu krwi"

  • Dr. Magdaleny Iwanickiej z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu pt. "Zastosowanie koherentnej tomografii optycznej (OCT) w badaniach obrazów sztalugowych"

  • Krzysztofa Fica z Wydziału Technologii Chemicznej Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej pt. "Wysokoenergetyczny kondensator elektrochemiczny wykorzystujący procesy faradajowskie z roztworu elektrolitu jako innowacyjne źródło mocy" 

Program Trzeci Polskiego Radia - audycje w ramach cyklu "Cyber Trójka"

projekt "Opracowanie innowacyjnej technologii procesu wytwarzania leku przeciwpadaczkowego w oparciu o chlorowodorek monohydratu tiagabiny PKWiU - 24.42.13-80.90” który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowychprojekt "Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PL Grid" który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki 


Program Trzeci Polskiego Radia - audycja w ramach cyklu "Bardzo ważny projekt"

rozmowa z Panią Anitą Wesołowską, zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego m.in. na temat środków dostępnych na badania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka i instytucji naukowych, sięgających najczęściej po unijne środki

 

Program Trzeci Polskiego Radia - relacja z 15. Pikniku Naukowego


Program Czwarty Polskiego Radia - audycje w ramach cyklu "Czwarty Wymiar"


projekt "Phoenix - Bezzałogowy samolot stratosferyczny", który uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych


projekt "Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe” który uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych


projekt "Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad fizjologią i patologią słuchu" który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej naukiprojekt Opracowanie i uruchomienie produkcji gazowej płyty ceramicznej w technologii gaz pod szkłem (PKWiU 29.72.11-13.29)” który uzyskał dofinansowanie w ramach działań 1.4 Wsparcie projektów celowych, oraz 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska