Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-05-2012

Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy otwarte!

18 maja 2012 r. w Świdnicy odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Technologii Energetycznych. Projekt został dofinansowany w ramach Działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy otwarte!


Oddana do użytku siedziba Centrum Technologii Energetycznych jest jednym z najnowocześniejszych budynków w Polsce. W obiekcie znajdują się m.in.: instalacje oparte o kolektory słoneczne, powietrzne i głębinowe pompy ciepła z pionierską metodą regeneracji dolnego źródła ciepła, nowoczesna klimatyzacja, specjalistyczny system zarządzania budynkiem, czy inteligentny system pozyskiwania, akumulowania, przekazywania i odzyskiwania ciepła.

Powierzchnia obiektu (1 200 m²) podzielona została na różne strefy klimatyczne, wentylacyjne i grzewcze w celu otrzymania optymalnych warunków konfiguracji urządzeń i instalacji.

Centrum ma za zadanie testowanie i weryfikację nowych technologii energetycznych, a następnie prezentację uzyskanych wyników potencjalnym inwestorom.

Zgodnie z założeniami projektu budynek centrum jest eksperymentem badawczo-rozwojowym, który w praktyce ma pokazać, w jaki sposób budynki mieszkalne i niewielkie obiekty usługowe mogą wykorzystywać w sposób racjonalny ekonomicznie zarówno technologie służące ograniczaniu zużycia energii, jak i te, które generują ze źródeł odnawialnych – powiedział, otwierając uroczystość, Krzysztof Brzozowski, prezes Oddziału Terenowego Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy, beneficjent projektu.


Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy otwarte!

 

Przedsięwzięcie zrealizowane pn. „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 9,8 mln zł, z czego 8,4 mln zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy otwarte!


Dodatkowe informacje nt. Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy zostały zaprezentowane na łamach biuletynu  „Innowacyjni” (numer 5(15)/2011, str. 19) Strona otwiera się w nowym oknie

Szczegółowa relacja z wydarzenia znajduje się na stronie Centrum Technologii Energetycznych Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska