Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-09-2013

Po wakacyjnej przerwie, zapraszamy na czwarty odcinek audycji „Polak Potrafi” z Programem Innowacyjna Gospodarka

W audycji „Polak Potrafi”, zrealizowanej przez stację TVN Turbo na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zaprezentujemy projekt: „Opracowanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Ratunkowego dla motocykli – ISR Motor”, współfinansowany w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych i  4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 3,9  mln złotych beneficjent - Keratronik Arkadiusz Wasikowski z Warszawy, uzyskał dofinansowanie na prowadzenie badań nad opracowaniem i wdrożeniem inteligentnego system ratunkowego, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa jazdy na motocyklu.

Przedstawiany projekt ma charakter interdyscyplinarny, stąd do współpracy zostały zaproszone również inne jednostki badawcze – prace B+R prowadzone były z Wojskową Akademią Techniczną, testy odbywały się w Państwowym Instytucie Motoryzacji.

W audycji zaprezentowany zostanie proces produkcyjny głównego modułu systemu, poznamy również możliwości techniczne urządzenia – funkcję ratunkową, kradzieżową,  a także touringu dla turystyki motocyklowej (dzięki wbudowanemu systemowi GPS).

Premiera w sobotę, 7 września 2013 r. o godz. 17.35 na na antenie TVN Turbo Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska