Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-06-2016

Pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcia

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka

W najbliższym czasie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi nowy nabór na pożyczki w ramach działania 3.4 Funduszu Pożyczkowy Wspierania Innowacji (FPWI), Programu Innowacyjna Gospodarka. Budżet tego instrumentu to 100 mln zł. Pula ta pochodzi z  zaoszczędzonych w innych działaniach środków.

Fundusz Pożyczkowy będzie działał na mocy opublikowanego dzisiaj rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

Rozporządzenie stanowi podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej w formie pożyczki i określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb jej udzielania.

Jednocześnie opublikowane rozporządzenie uchyla  dotychczasowe przepisy dotyczące udzielania pożyczek w ramach FPWI, ze względu na wygaśnięcie niektórych unijnych podstaw prawnych.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska