Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-07-2015

Projekty dwóch beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka w finale akcji „Europa to My”!

Projekty "Centrum Dziedzictwa Szkła" w Krośnie oraz "Cytadela Bezpieczeństwa Statków - systemy ochrony jednostek pływających przed atakami pirackimi" znalazły się w gronie dwudziestu finalistów konkursu „Europa to My”! Aby wziąć udział w konkursie „Europa to My”, wystarczyło rozejrzeć się po swojej najbliższej okolicy i wybrać projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, jakie otrzymaliśmy na lata 2007-2013. Następnie wykonać kilka zdjęć projektu, dodać opis i wysłać przez stronę www.europatomy.eu.

Do konkursu napłynęło ponad 900 zgłoszeń z całej Polski. Każda historia przedstawiała projekt, który został zrealizowany przy wsparciu unijnym. Z pełną listą finalistów można zapoznać na stronie konkursu. Na finalistów można głosować do 24 lipca – zapraszamy!


                                                                  ***

Projekt "Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie" (zrealizowany w ramach działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka w niezwykły sposób prezentuje 500-letnią tradycję produkcji wyrobów szklanych na Podkarpaciu.

Projekt obejmuje kilka elementów, które składają się na jeden z najciekawszych polskich produktów turystycznych. Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (9,2 mln zł, wartość projektu: 23,7 mln zł) wyremontowano budynek dawnego Biura Wystaw Artystycznych i dobudowano do niego nowoczesny kilkukondygnacyjny pawilon. Sercem obiektu jest pomieszczenie, w którym zainstalowano prawdziwe piece hutnicze i inne urządzenia do obróbki i zdobienia szkła. Goście mogą nawet samodzielnie wydmuchać ich formę szklaną. Program zwiedzania obejmuje także warsztaty grawerowania, produkcji witraży i produkcję szklanych figurek metodą palnikową.

Budynek Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

                                 zdjęcie: Budynek Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

Wystawę najcenniejszych dzieł szklanej sztuki umieszczono w odrestaurowanych i zaadoptowanych do celów wystawienniczych piwnicach z przełomu XVI i XVII w.  W podziemiach urządzono też ekspozycję na temat wykorzystania szkła w fizyce.

Szklana muszla z mniejszymi muszelkami wykonana przez jednego z artystów


              zdjęcie: Szklana muszla z mniejszymi muszelkami wykonana przez jednego z artystów

                                                                 ***

Projekt "Cytadela Bezpieczeństwa Statków - systemy ochrony jednostek pływających przed atakami pirackimi" (zrealizowany w ramach działania 1.4 Programu Innowacyjna Gospodarka; dofinansowanie z EFRR 2,5 mln zł; wartość projektu 6,7 mln zł) to przykład dobrze zainwestowanych środków w prace B+R, które prowadzą do komercjalizacji.

W wyniku realizowanych prac badawczych we współpracy z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Leichtbau-Zentrum Sachsen w Dreźnie i Leichtbau-Systemtechnologien Korropol GmbH w Dreźnie, beneficjent -  firma INTERMET opracowała innowacyjne w skali międzynarodowej zintegrowane systemy ochrony  jednostek pływających pod marką PROTECTOR FLEET.

Testy systemu Protector Fleet

                                           zdjęcie: Testy systemu Protector Fleet

System Protector Fleet

                                 zdjęcie: Praktyczne zastosowanie systemu Protector Fleet


Cały system będzie posiadał nagły, awaryjny i indywidualny tryb uruchamiania. Moduły mechanicznego systemu ochronnego PROTECTOR FLEET oraz moduły elektronicznego systemu ochronnego ACTIVE PROTECTOR FLEET, zamontowane na burtach w ilości i w miejscach ustalonych przez armatora, będą w pełnej gotowości do ich zastosowania w postaci zwiniętych i niewidocznych kurtyn zasieków. Sterowanie i kontrola systemu będzie realizowana przez komputer z interfejsem graficznym zainstalowanym na  mostku  kapitańskim.

Zintegrowany system ochrony jednostek pływających przed atakami pirackimi – PROTECTOR FLEET – dzięki swoim cechom użytkowym i funkcjonalnym (mobilność, modułowość oraz optymalizacja pod względem kosztów) wychodzi naprzeciw wymaganiom armatorów statków, towarzystw kwalifikacyjnych oraz firm ubezpieczeniowych. Odbiorcami bezpośrednimi nowych produktów będą głównie armatorzy statków eksploatujących swoje statki w rejonach szczególnie narażonych na ataki pirackie.

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska