Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-11-2014

Tak się promuje innowacje!

Laureaci konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wiedzą najlepiej jak mówić o swoich innowacyjnych przedsięwzięciach. Ministerstwo już po raz drugi nagrodziło ciekawe i skuteczne formy promocji projektów badawczo-rozwojowych w Programie Innowacyjna Gospodarka. 

Nagrody wręczyła wiceminister Iwona Wendel. - Przez ten konkurs chcieliśmy pokazać, że ciekawa, skuteczna i precyzyjnie adresowana promocja pomaga we wdrażaniu i komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych. Często decyduje też o sukcesie całego przedsięwzięcia.  Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, by beneficjenci środków unijnych podchodzili do tego obowiązku o w sposób nowatorski i przemyślany – powiedziała laureatom wiceminister Wendel.

Zwycięzcy konkursu promują swoje projekty B+R najlepiej, co oznacza, że ich działania wykraczają poza standardowe obowiązki promocyjne – efektywnie  wykorzystują budżet, stosują niestandardowe formy komunikacji, a dzięki temu przyczyniają się do komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel z laureatami konkursu

Laureaci:

I miejsce

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. za promocję projektu „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne – BioMed”

II miejsce

K2 Internet SA za promocję projektu „Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych”

III miejsce

Politechnika Warszawska za promocje projektu „BIOIMPLANT – Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych”

Wyróżnienia:

Wyróżnienie I

Metal-Master Sylwia Ładzińska za promocję projektu „Opracowanie i wdrożenie do produkcji małego samolotu odrzutowego klasy Business Jet”

Wyróżnienie II

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INTERMET Sp. z o.o. za promocję projektu „Wdrożenie innowacyjności w INTERMET przez realizację badań przemysłowych i prac B+R”

Wydarzenie odbyło się 19 listopada 2014 r. w Warszawie.

***

Jest to druga edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jego celem jest wskazanie najbardziej efektywnych form promocji, które wspierają komercjalizację wyników projektów badawczo-rozwojowych dofinansowanych ze środków PO IG. 

Nabór zgłoszeń trwał od 21 lipca do 3 września br.  Spośród nadesłanych zgłoszeń beneficjentów wybrano 10 najwyżej ocenianych, które zostały opisane w załączonej publikacji poświęconej konkursowi.

Pobierz plik:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska