Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-05-2014

Trzecia aktualizacja interaktywnej mapy projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Zapraszamy do korzystania ze zaktualizowanej mapy projektów Programu Innowacyjna Gospodarka, dostępnej pod adresem: www.projekty.poig.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego. Mapa posiada dane aktualne na 31 marca 2014 r.

Mapa projektów przedstawia dodatkowe dane - oprócz podstawowych informacji z zakresu tytułu projektu, nazwy i formy prawnej beneficjenta, wartości projektu, wielkości beneficjenta - niedostępne w narzędziu Mapa dotacji Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, stanowiąc jej uzupełnienie:

  • informacje o branży, jakiej dotyczy projekt (PKD projektu),
  • informacje o branży podstawowej działalności beneficjenta (PKD beneficjenta),
  • w przypadku projektów realizowanych przez jednostki naukowe również informacje o rodzaju działalności badawczej, której dotyczy projekt.

Ponadto w ramach 1. i 2. Priorytetu PO IG można znaleźć informacje na temat Klasyfikacji OECD oraz Klasyfikacji NABS projektów.

Dzięki tym informacjom mapa projektów dostarcza kluczowych informacji na temat przestrzennego rozkładu projektów realizowanych w poszczególnych gałęziach polskiej gospodarki i dziedzinach nauki w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska