Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-01-2015

Zgłoś swój projekt do konkursu RegioStars 2015

Być może realizujesz projekt z udziałem środków z Programu Innowacyjna Gospodarka i zastanawiasz się nad jego zgłoszeniem do konkursu RegioStars 2015. Zachęcamy do udziału w rywalizacji o tytuł najbardziej innowacyjnego i inspirującego projektu finansowanego ze środków europejskich oraz podpowiadamy jak złożyć aplikację.

Celem konkursu RegioStars jest wyróżnienie dofinansowanych z Funduszy Europejskich projektów, które wpisują się w założenia Strategii Europa 2020 i mogą stanowić przykład dla rozwoju innych regionów.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty zakończone bądź zaawansowane w realizacji.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

  1. Rozwój inteligentny: uwalnianie potencjału rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw dla celów gospodarki cyfrowej;
  2. Rozwój zrównoważony: stymulowanie inwestycji w poprawę wydajności energetycznej z korzyścią dla obywateli i społeczeństwa;
  3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  4. Citystar: przekształcanie miast w oczekiwaniu na przyszłe wyzwania.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Brukseli. Laureaci otrzymają z rąk komisarza i przewodniczącego jury RegioStars statuetkę oraz certyfikat.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie (w języku angielskim) wniosku konkursowego i przesłanie go drogą mailową do Instytucji Zarządzającej Programem Innowacyjna Gospodarka (IZ PO IG) na adres: po-ig@mir.gov.pl w terminie do 8 lutego 2015 r.

Po zweryfikowaniu otrzymanych aplikacji Instytucja Zarządzająca PO IG wytypuje maksymalnie 4 projekty (po 1 w danej kategorii), które zostaną zgłoszone w imieniu beneficjentów do biura konkursowego RegioStars.

W ubiegłorocznej edycji konkursu finalistą REGIOSTARS 2014 w kategorii „Inteligentny Rozwój” został dofinansowany ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka projekt „Droga do Polski Przedsiębiorczej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego".
 
Poniżej publikujemy wniosek konkursowy oraz przetłumaczony na język polski „Przewodnik dla kandydatów”, w którym znajdą Państwo dodatkowy opis kategorii konkursowych i wymogów, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty.

Zapraszamy do odwiedzenia strony konkursu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego .

Pobierz:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska