Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


20-08-2014

Jakie metody promocji projektu?

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka

Powodzenie skutecznej kampanii marketingowej zależy od takiego dobrania elementów i działań promocyjnych, które najlepiej oddawałyby cechy wytwarzanego przez nas produktu oraz podkreślały jego walory i wyjątkowość.

Z dziedziny marketingu znamy m.in. koncepcję 4P, kładącą nacisk na współzależność czterech elementów: produktu (ang. product), miejsca (place), ceny (price) i promocji (promotion). Oznacza to w uproszczeniu, że na sprzedaż wpływ ma wytwarzanie produktu o odpowiednich cechach, udostępnienie go we właściwym czasie i miejscu, dobór jego ceny oraz działania promocyjne. Te ostatnie w największym stopniu odpowiadają za komunikację z otoczeniem, a w odniesieniu do naszego produktu – za komunikację marketingową.

Nie ma uniwersalnego przepisu na sukces działań promocyjnych. Wiadomo jednak, że łatwiej się promuje dobry projekt, z którym się identyfikujemy.

Jakie metody w popularyzacji swoich projektów stosują Państwo? Czekamy na zgłoszenia do konkursu „Innowacja Plus”.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska