Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-05-2014

Programy telewizyjne


Poniżej prezentujemy projekty zrealizowane z telewizją publiczną oraz stacjami komercyjnymi, dotyczące Programu Innowacyjna Gospodarka lub projektów dofinansowanych dzięki wsparciu z Programu.

 

Zobacz projekty realizowane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, nagrane we współpracy z TVN Turbo:


"Polak potrafi"

 

"Polak potrafi" - edycja 2013 r.

 

Film nr 1

W pierwszym odcinku przyjrzymy się, jak wygląda proces produkcji pierwszego, polskiego autobusu z napędem elektrycznym w zakładach w Środzie Wielkopolskiej i Bolechowie – pojazdu przyjaznego środowisku, z uwagi na brak emisji spalin, cichą pracę i dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi modelami z silnikiem spalinowym.

 

Film nr 2

W kolejnym odcinku poznamy projekt „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”. Dowiemy się  o nowych wyzwaniach stawianych w dzisiejszym świecie materiałom ochronnym, które muszą nie tylko skutecznie chronić przed postrzałem, ale jednocześnie nie mogą obciążać funkcjonariuszy i krępować nadmiernie ruchów.

 

Film nr 3

W odcinku zaprezentowany zostanie projekt „Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych”. Widzowe będą mogli dowiedzieć się o bioimplantach, które wspomagają regenerację i leczenie dużych ubytków tkanki kostnej, usuniętych podczas operacji chorób onkologicznych.

 

Film nr 4 

W odcinku poznamy projekt "Opracowanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Ratunkowego dla motocykli – ISR Motor”. W ramach projektu prowadzone są badania nad opracowaniem i wdrożeniem inteligentnego system ratunkowego, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa jazdy na motocyklu.

 

Film nr 5

Prezentacja projektu: „Budowa drugiego pieca szklarskiego Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. - wdrożenie innowacji”, współfinansowanego w ramach Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka, będzie okazją do wizyty w zakładzie produkcyjnym, w trakcie której poznamy główne etapy wytwarzania produktów szklanych: warzenie surowców, proces mieszania, halę wannową, gdzie wytapiane jest szkło, halę matryc, która decyduje o ostatecznej formie produktu, wreszcie kontrolę jakości i pakowanie na palety.

 

Film nr 6

W kolejnym odcinku zaprezentujemy projekt "WATT Produkcja Systemów Solarnych – rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego", współfinansowany w ramach Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Dzięki audycji dowiemy się m.in. jak powstają kolektory słoneczne, w jaki sposób działają systemy hydrauliczne kolektorów, co zapewnia ich długą żywotność, oraz jakie funkcje spełnia absorber.

 

"Polak potrafi" - edycja 2012 r.

Film nr 1

Odcinek jest poświęcony produkcji nowej łodzi żaglowej "Delphia". Przyjrzymy się, jak wyglądają poszczególne etapy prac - aż do momentu końcowego montażu wyposażenia. Dowiemy się również, jak długo trwa wykonanie jachtu, dostosowanego do podróży międzykontynentalnych.

Film nr 2

W tym odcinku widzowie będą mieli okazję zapoznać się z kolejnymi etapami produkcji roweru napędzanego silnikiem elektrycznym, począwszy od fazy projektowania komputerowego, składania roweru z poszczególnych elementów, regulacji i kontroli jakości, aż do momentu pakowania i wysyłki do klientów. Dowiemy się również, jak działa sam mechanizm sterowania napędem, nad którym prowadzone były prace badawczo-rozwojowe.
 
Film nr 3

W trzecim odcinku z cyklu "Polak potrafi" zobaczymy unikalny instrument do mobilnej, nieinwazyjnej i wczesnej diagnostyki czynnościowej nowotworów piersi u kobiet -- Tester BRASTER. Tester ma się pojawić na rynku już w 2013 r. jako uzupełnienie klasycznych badań mammograficznych i będzie kierowany docelowo dla użytkowników w przedziale wiekowym od 15 do 65 roku życia.

Film nr 4

W czwartym odcinku z cyklu "Polak potrafi" udajemy się do Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. Jerzego Nofera w Łodzi, aby przetestować symulator jazdy autobusem. Urządzenie pozwala badać zachowanie kierowców w warunkach drogowych zbliżonych do rzeczywistych.

Film nr 5

Kolejny odcinek z serii "Polak potrafi" jest poświęcony aplikacji umożliwiającej odczytywanie tablic rejestracyjnych pojazdów za pomocą strumienia wideo, a nie jak dotychczas - z pojedynczych klatek wykonanych zdjęć. O tym innowacyjnym projekcie opowie Marcin Żyła z krakowskiej firmy AutoID  Polska S.A.

Film nr 6

W kolejnym odcinku zaprezentowano projekt pn. „CWS-boco Efficient Line - wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży pralniczej". Widzowie będą mieli okazję zobaczyć najnowocześniejszą pralnię w Polsce, która zapewnia serwis odzieży roboczej i specjalistycznej.

 

"Polak potrafi" - edycja 2011 r.

Film nr 1

W filmie prezentujemy usługę umożliwiającą łatwe i bezkosztowe wdrożenie w firmach zarządzania procesowego, podnoszącego efektywność ich działania, obniżającego koszty oraz wspierajacego ich rozwój, na przykładzie projektu "Opracowanie usługi proinnowacyjnej – System Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP", który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Film nr 2

W filmie prezentujemy, jak wygląda wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w produkcji aseptycznych zestawów związanych z utrzymaniem czystości i higieny, na przykładzie projektu "Wdrożenie nowej technologii produkcji aseptycznych zestawów do utrzymywania czystości z tworzyw termoplastycznych", dofinansowanego w ramach dzialania 4.3 Kredyt technologiczny. 
 

Film nr 3

W tym odcinku przedstawiamy projekt "Innowacyjna produkcja paliw syntetycznych z bioetanolu 24.14.1 Węglowodory i ich pochodne", dotyczący produkcji benzyny z odnawialnych źródeł energii, ktora już wkrótce może zrewolucjonizować rynek paliw. Beneficjent otrzymał dofinansowanie na prowadzone badania w ramach Działań 1.4 – 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.

Film nr 4

W tym odcinku przyjrzymy się, jak powstają innowacyjne progi zwalniające z elementami przejść dla pieszych, które już wkrótce będziemy mogli zobaczyć na polskich drogach. Projekt "Innowacyjne rozwiązania techniczno-użytkowe progów zwalniających, dywaników samochodowych oraz mat legowiskowych" otrzymał wsparcie w ramach Działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego beneficjenta, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Film nr 5

Prezentuje projekt „Uruchomienie studia i planu filmowego poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i przetwarzania obrazu filmowego”, współfinansowany w ramach Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Film nr 6

Przybliża proces realizacji projektu pn. "Produkcja opakowań kartonowych jednostkowych z zastosowaniem materiałów polimerowych jako warstw barierowych biodegradowalnych charakteryzujących się zwiększoną odpornością na działanie pary wodnej, wody i tłuszczu w oparciu o innowacyjny proces produkcji", współfinansowany w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , Programu Innowacyjna Gospodarka.

Film nr 7

Widzowie będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o przedsięwzięciu realizowanym przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, które uzyskało dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.1 Projekty rozwojowe, Programu Innowacyjna Gospodarka. Projekt funkcjonuje pod nazwą "Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych".

Film nr 8

Obejrzyj aby dowiedzieć się, że dzięki projektom "Rozbudowa Działu Badawczo-Rozwojowego o nowe Laboratorium Badań Przedklinicznych Innowacyjnych Leków stosowanych w terapii chorób metabolicznych i neurologicznych" oraz "Zwiększenie działalności B+R Celon Pharma poprzez rozbudowę i specjalistyczne wyposażenie Laboratorium Chemii Medycznej specjalizującej się w badaniach nad innowacyjnymi lekami", możliwe było stworzenie centrum badawczo-rozwojowego, które podjęło prace nad badaniami nowych, innowacyjnych leków, stosowanych w terapiach chorób o podłożu neurologicznym i metabolicznym. Projekty współfinansowane są w ramach Działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.

Film nr 9

Film prezentuje projekt "Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP", współfinansowany w ramach Poddziałania 1.3.1 Projekty rozwojowe. Dzięki projektowi opracowano model automatycznych punktów pomiarowych, montowanych na drogach szybkiego ruchu, które umożliwiają bezobsługową identyfikację: marki, modelu, typu, koloru, wagi oraz tablic rejestracyjnych uczestniczących w ruchu pojazdów.

 


 

"Pojechany łikend"


„Pojechany Łikend” to program znany i ceniony przez widzów stacji TVN Turbo. Powstał z myślą o ludziach spragnionych nowych wrażeń, chcących odkrywać ciekawe miejsca w Polsce, które warto zobaczyć.

 

 

Film nr 1

W ramach tego odcinka prezentujemy projekt pn. "Opracowanie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku", współfinansowany w ramach Działania 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Film nr 2

Zobacz prezentację dotyczącą projektu pn."Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”, współfinansowany w ramach działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym , Programu Innowacyjna Gospodarka. Widzowie bedą mieli okazję dowiedzieć się więcej o przedsięwzięciu podjętym przez gminę Zabrze, w ramach którego dzięki rozbudowaniu sztolni górniczych powstanie szlak turystyczny łączący zabytkowe obiekty górnicze.

Film nr 3

Zaprezentujemy w nim projekt pn. "Hala Stulecia we Wrocławiu - Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie", współfinansowany w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.


Film nr 4

W tym odcinku zapoznamy się z dwoma projektami pn. "Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego" oraz "Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka", współfinansowanymi w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Film nr 5

Film przedstawia projekt pn. "Toruń – Hanza nad Wisłą", współfinansowany w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Film nr 6

Film jest poświęcony projektom z zakresu turystyki. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć wybrane odcinki tras wycieczkowych dla tramwajów wodnych oraz zawody żeglarskie na rzece Motławie z bitwą statków pirackich.

Film nr 7

W audycji zaprezentowano m.in. dwa projekty współfinansowane z Programu Innowacyjna Gospodarka: rezerwat przyrody "Kadzielnia", położony w Kielcach, będący częścią szlaku Archeo-Geologicznego województwa świętokrzyskiego oraz Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

Film nr 8

W tym odcinku zobaczymy - oprócz wyreżyserowanej scenerii miasta Lublina z lat 50-ych XX wieku, z zainscenizowaną intrygą włoskiej mafii, zrewitalizowaną twierdzę Zamość. Obiekt z odnowionymi bastionami, podziemnymi i naziemnymi trasami multimedialnymi oraz odnowionymi ufortyfikowaniami wokół miasta, uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie blisko 33,5 mln zł.

Film nr 9

W tym odcinku zostaniemy przeniesieni m.in. na trasę najdłuższego w Europie, liczącego około 2 tyś. km. szlaku konnego. Z myślą o potrzebach turystów na trasie łódzkiego szlaku powstało 21 nowych miejsc postojowych, wyposażonych m.in. w koniowiązy i wodopoje oraz 200 ośrodków jazdy konnej, oferujących usługi noclegowe i gastronomiczne.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska