Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

26-05-2014

Duże środki na innowacje w gospodarce

Początek: 26-05-2014 Koniec: 26-05-2014

Programy operacyjne na lata 2014-2020 i program Horyzont 2020 to dwa duże źródła funduszy dla polskich naukowców. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel mówiła o nich podczas Forum Elektorów Instytutów Badawczych.

Wiceminister wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Polska gospodarka w 2020 roku – szanse i zagrożenia”. Wskazała, że cele i założenia programów rozwojowych z udziałem środków europejskich mają jedno źródło. – Jest nim Strategia Europa 2020. To ona pokazuje w jakim kierunku powinna zmierzać Unia Europejska.  Jednym z celów tej strategii jest  wzrost odsetka PKB przeznaczanego przez państwa UE na badania i rozwój.

Przemawia wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Obok wiceminister nauki dr hab. Jacek Guliński

Największym źródłem finansowania badań naukowych i innowacji w UE jest program Horyzont 2020. Jego budżet to ponad 77 mld euro.  Kluczowym zadaniem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji.  Z kolei wart 10,2 mld euro Program Inteligentny Rozwój (PO IR)  to polski pomysł na wykorzystanie funduszy europejskich do finansowania innowacji, które później znajdą zastosowanie w przedsiębiorstwach. – Środki w PO IR będą dostępne na każdy etap gotowości technologicznej  -  od pomysłu, poprzez badania i pilotaże, po sprawdzenie produktu czy usługi w warunkach zbliżonych do rynkowych – zapowiedziała wiceminister Wendel.

Uczestnicy debaty

Program został tak przygotowany, by uzupełniać się z Horyzontem 2020. Oprócz środków na badania i rozwój w przedsiębiorstwach, których będzie najwięcej, przewidziano w nim fundusze m.in. na przygotowanie projektów do programu Horyzont 2020 oraz na realizację wspólnych przedsięwzięć polskich i zagranicznych naukowców, tzw. międzynarodowych agend badawczych. Z PO IR finansowane będą także programy badawcze ważne z punktu widzenia gospodarek województw oraz rozwój kadr sektora nauki.

Spotkanie odbyło się 26 maja 2014 r. w Warszawie. Zorganizowała je Rada Główna Instytutów Badawczych.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska