Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

12-12-2013

Instrumenty zwrotne obecnie i w przyszłości

Początek: 12-12-2013 Koniec: 12-12-2013

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel wzięła udział w zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego konferencji „Ty inwestujesz, spłacamy razem” – kredyt technologiczny jako efektywny instrument wsparcia działalności innowacyjnej MŚP, poświęconej podsumowaniu realizacji działania 4.3 Programu Innowacyjna Gospodarka. 

Kredyt technologiczny to jeden z najtrudniejszych sposobów współfinansowania projektów, z uwagi na jego pozadotacyjny charakter. Dlatego z zadowoleniem należy podkreślić, że po wprowadzeniu zmian w 2011 r., cieszył się on dużym zainteresowaniem. Zarówno dla beneficjentów, jak i dla nas, stanowił pewnego rodzaju trening przed przyszłym okresem programowania – powiedziała wiceszefowa resortu przedstawiając informacje o zwrotnych formach finansowania inwestycji zaznaczając, że kredyt technologiczny to nie jedyny instrument z którego korzystano w obecnej perspektywie. - Należałoby wspomnieć również o wspieraniu funduszy kapitału podwyższonego ryzyka czy funduszu pożyczkowym w Innowacyjnej Gospodarce. To także instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i  pożyczkowych w Programie Rozwój Polski Wschodniej, preferencyjne pożyczki adresowane do podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych w ramach Kapitału Ludzkiego, a także działania podejmowane z Inicjatyw Jeremie i Jessica, finansowane z funduszy programów regionalnych. W latach 2007-2013 na wsparcie poprzez instrumenty finansowe, przeznaczono ponad 1 mld euro, z czego ponad 800 mln euro z RPO. 

Wiceminister Wendel podkreśliła także, że Polska postrzegana jest jako kraj aktywnie wykorzystujący instrumenty zwrotne. Potwierdza to m.in. raport opublikowany przez Komisję Europejską pod koniec września br. – Wypadamy w nim dobrze zarówno pod względem finansowania sektora MŚP, jak i projektów miejskich – zaznaczyła wiceminister. Odnosząc się do przyszłości poinformowała, że jeszcze więcej środków zostanie przeznaczone na tę formę finansowania inwestycji. Wspomniała także o planowanej zmianie - możliwości stosowania zwrotnych lub mieszanych instrumentów w nowych typach projektów jak na przykład wdrażanie innowacji na rynku oraz w nowych obszarach, takich jak efektywność energetyczna czy odnawialne źródła energii.

Konferencja BGK odbyła się 12 grudnia 2013 r. w Warszawie.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska