Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

11-09-2014

Szkolenie z zasad rozliczania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Poddziałania 6.5.2 Programu Innowacyjna Gospodarka

Początek: 10-10-2014 Koniec: 10-10-2014

10 października 2014 r. zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad rozliczania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Na spotkaniu będą mogli Państwo uzyskać informacje na temat:

  • Rozliczania dofinansowania, w tym wymogów dotyczących wniosku Beneficjenta o płatność oraz obowiązujących dokumentów dla Beneficjentów,
  • Wymogów formalnych dotyczących dokumentów księgowych,
  • Kwalifikowalności kosztów w ramach Poddziałania 6.5.2 PO IG – branżowych programów promocji,
  • Najczęściej popełnianych błędów we wnioskach Beneficjenta o płatność,
  • Promocji Projektu,
  • Monitoringu i kontroli dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu (przedstawicieli Beneficjentów lub Organizatorów) prosimy o przesłanie zgłoszenia na udostępnionym poniżej formularzu do 30 września 2014 roku
na adres email: 652.POIG@mg.gov.pl lub faxem na nr 022 693 40 55.


Szczegółowe informacje na stronie organizatora - Ministerstwa Gospodarki Link prowadzi do serwisu zewnętrznego


Pobierz pliki:

 

Warszawa, Hotel JM Warsaw Center, ul. Grzybowska 45, 10 września 2014 r., godz. 10.00-16.00

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska