Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

21-11-2014

„Venture capital – jak skutecznie zwiększyć wartość firmy” - cykl konferencji

Początek: 25-11-2014 Koniec: 09-12-2014

Krajowy Fundusz Kapitałowy zaprasza do udziału w cyklu konferencji: Venture capital – więcej niż kapitał. Bezpłatne spotkania z polskimi i zagranicznymi ekspertami od venture capital dla przedsiębiorców odbędą się jeszcze w: Lublinie, Poznaniu i Gdańsku. Wszyscy zainteresowani udziałem mogą się rejestrować na stronie Krajowego Funduszu Kapitałowego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Spotkania dla studentów odbędą się jeszcze w Warszawie i Lublinie. Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracyjne dostępne są na stronie Krajowego Funduszu Kapitałowego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Cykl realizowanych jesienią br. konferencji i szkoleń ma na celu edukację na temat funduszy venture capital,  a skierowany jest do studentów, naukowców, młodych i bardziej doświadczonych przedsiębiorców - wszystkich tych, którzy mają pomysły na biznes i potrzebują środków na ich realizację.

Venture capital oznacza pozyskanie przez początkującego przedsiębiorcę wspólnika w postaci wyspecjalizowanego funduszu. Następnie fundusz dostarcza kapitał niezbędny do uruchomienia i rozwoju biznesu oraz wspiera przedsiębiorcę wiedzą menedżerską i niezbędnym doświadczeniem.

Krajowy Fundusz Kapitałowy SA (KFK) jest instytucją publiczną, która obecnie jest największym w Polsce inwestorem typu venture capital (VC) w segmencie małych firm, zasilającym innowatorów wiedzą menedżerską i środkami finansowymi, także za pośrednictwem innych, wyspecjalizowanych funduszy VC.

Kampania KFK S.A. jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska