Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-03-2013

Kryteria oceny projektów

Kryteria:

Wykaz kryteriów zatwierdzonych podczas poprzednich posiedzeń Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka


Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzone 29 listopada 2011 r. przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka:

pobierz plik (117 KB)

Zobacz wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do wersji z 22 czerwca 2011 r.

pobierz plik (127 KB)

Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzone 22 czerwca 2011 r. przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka:

pobierz plik (125 KB)

Zobacz wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do wersji z 30 marca 2011 r.

pobierz plik (114 KB)


Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzone 30 marca 2011 r. przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka

pobierz plik (103 KB)

Zobacz wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do wersji z 15 grudnia 2010 r.

pobierz plik (142 KB)


Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzone 15 grudnia 2010 r. przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka

pobierz plik (586 KB) 

Zobacz wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do wersji z 22 czerwca 2010 r.
pobierz plik (262 KB) 

Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzone 22 czerwca 2010 r. przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka:

pobierz plik (295 KB) 

Zobacz wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do wersji z 4 lutego 2009 r.
pobierz plik (50 KB) 


Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzone 4 lutego 2010 r. przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka
pobierz plik
 (244 KB)

Zobacz wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do wersji z 1 grudnia 2009 r.
pobierz plik (16,1 KB)

Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzone 1 grudnia 2009 r. przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka

pobierz plik (535 KB)

Zobacz wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do wersji z 9 czerwca 2009 r.

pobierz plik (174 KB)


Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzone 9 czerwca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka

pobierz plik 

Zobacz wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do wersji z 15 grudnia 2008 r.
pobierz plik 


Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzone 15 grudnia 2008 r. przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka
pobierz plik 

Zobacz wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do wersji z 26 września 2008 r.
pobierz plik 


Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzone 26 września 2008 r. przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka
pobierz plik 

****

Przewodnik po kryteriach:

UWAGA:
Przewodnik jest dokumentem pomocniczym i w trakcie realizacji Programu może ulegać zmianom.

Informujemy, iż celem udogodnienia wnioskodawcom korzystania z Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 oraz zachowania spójności pomiędzy wersjami dokumentu zamieszczonymi na stronach poszczególnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, poniżej zamieszczona jest część ogólna Przewodnika (tzw. Część I) obejmująca informacje na temat kryteriów formalnych jednakowych dla wszystkich działań Programu wraz z załącznikami. Część szczegółowa (tzw. Część II) zawierająca opis kryteriów dla poszczególnych działań PO IG została podzielona na 3 części, poświęcone odpowiednio:

A. priorytetom 1 i 2,
B. priorytetom 3,4,5 i 6
C. priorytetom 7 i 8

dostępne są na stronach Instytucji Pośredniczących odpowiadających za dane priorytety - tj odpowiednio:

A. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
B. Ministerstwa Gospodarki
C. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (poprzednio Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji)

pobierz plik (416 KB)

Poprzednie wersje przewodnika:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dla wszystkich osi priorytetowych - wersja z 30 lipca 2008 r.
pobierz plik 

Wykaz zamian wprowadzonych w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
pobierz plik


Lista najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów w pierwszych naborach w ramach działań Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
pobierz plik 


UWAGA: Bezpłatne usługi dla Wnioskodawców w ramach działań 4.2 i 4.4 Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Przedsiębiorcy, zamierzający złożyć wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, mogą skorzystać z bezpłatnych usług Promotorów Projektów Innowacyjnych (PPI), którzy sprawdzą, czy projekt co do zasady kwalifikuje się do dofinansowania w ramach działań 4.2 i 4.4 Programu Innowacyjna Gospodarka. Szczegóły dostępne są na stronie Krajowego System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw  

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska