Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-10-2008

Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)

Zadaniem inicjatywy jest ułatwienie dostępu do kapitału dla mikro i małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez stworzenie funduszy kapitałowych i funduszy poręczeniowych.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska