Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-10-2008

Kryteria wyboru projektów (Project selection criteria)

Kategoria: Słowniczek | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka

Zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w uszczegółowieniu programu, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych. W przypadku Funduszy Europejskich kryteria wyboru projektów formułowane są przez instytucję zarządzającą, a następnie aprobowane przez Komitet Monitorujący.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska