Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-04-2011

Nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

7 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, regulującej zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Innowacyjna Gospodarka. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 30 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z wprowadzonych w ustawie zmian:

  • Wypłata premii nastąpi bezpośrednio po prawidłowym zrealizowaniu inwestycji technologicznej, bez konieczności dokumentowania sprzedaży towarów i usług, wyprodukowanych z udziałem nowej technologii.
  • Wsparcie będzie można uzyskać także na technologię w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej.
  • Premia technologiczna wyliczana będzie od całości wydatków kwalifikowalnych, a nie tylko od tych 
    sfinansowanych kredytem technologicznym.
  • Inwestycję technologiczną można będzie rozpocząć już po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK, a nie – tak jak obecnie – po uzyskaniu promesy premii technologicznej.
  • Koszty kwalifikujące się do wsparcia obejmą również zakup gruntu (do 10 proc. całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych), budowę budynków i budowli oraz koszty usług doradczych.

Wygenerowana dzięki kredytowi technologicznemu akcja kredytowa pozwoli na zwiększenie popytu inwestycyjnego w obszarze innowacyjności – kluczowym dla realizacji celów rozwoju gospodarczego kraju.

Nowelizacja ustawy jest istotna także z punktu widzenia tempa wydatkowania środków Unii Europejskiej. Szacuje się, że po wejściu w życie nowelizacji ustawy liczba wniosków o dofinansowanie w roku 2011 znacząco wzrośnie.

UWAGA:

W związku z nowelizacją ustawy aktualny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny POIG, składanych do Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach obecnie obowiązującej ustawy trwać będzie do 15 kwietnia 2011 r.
Wznowienie naboru wniosków oraz udostępnienie nowych wersji dokumentów aplikacyjnych powinno nastąpić w połowie maja 2011 r. tj. po wejściu w życie nowelizacji ustawy. Termin wznowienia naboru zostanie ogłoszony z dwutygodniowym wyprzedzeniem.


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska