Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:123...3idź do:  
05-07-2016
30-01-2015

Fundusze Europejskie w mediach 31 stycznia – 6 lutego 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z programami i materiałami poświęconymi Funduszom Europejskim, w szczególności prezentującymi możliwości korzystania ze środków europejskich na lata 2014-2020.

więcej
19-01-2015

Portal Funduszy Europejskich w nowej odsłonie

Chcąc sprostać wyzwaniom, jakie wiążą się z realizacją przyszłych projektów dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nową odsłonę serwisów internetowych Funduszy Europejskich. Portal, dostępny pod adresem www.FunduszeEuropejskie.gov.pl, oraz serwisy krajowych programów zyskały odświeżoną, atrakcyjniejszą dla użytkowników szatę graficzną, ale co najważniejsze – będą bardziej intuicyjne w obsłudze. Mamy nadzieję, że architektura informacji nowych serwisów ułatwi Internautom nawigację, a przede wszystkim umożliwi szybkie dotarcie do wybranych informacji związanych z Funduszami Europejskimi.

więcej
18-12-2014
wiceminister Iwona Wendel

Obradował Prekomitet Monitorujący Program Inteligentny Rozwój

W oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju obradował Prekomitet Monitorujący program. Celem spotkania była dyskusja o sposobie wdrażania PO IR, w tym o kryteriach wyboru projektów w działaniach wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Posiedzeniu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

więcej
17-12-2014
Wiceministrowie Iwona Wendel i Marek Ratajczak

System instytucjonalny Programu Inteligentny Rozwój

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podpisała 17 grudnia 2014 r. porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Funkcje tzw. Instytucji Pośredniczących, pełnić będą Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Stroną porozumienia z NCBiR jest również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako organ nadzorujący działalność Centrum.

więcej
15-12-2014
Flaga Unii Europejskiej

Stan negocjacji programów na lata 2014-2020

Polska oficjalnie przekazała Komisji Europejskiej wszystkie programy na lata 2014-2020. Dwa z nich – Polska Cyfrowa oraz Pomoc Techniczna – zostały już zaakceptowane.

więcej
10-12-2014

Program Inteligentny Rozwój przesłany do Komisji Europejskiej

Najważniejszym założeniem Programu Inteligentny Rozwój jest wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki oraz wdrożenie ich wyników na rynek. – Program ma umożliwić skuteczne przejście „od pomysłu do rynku”, poprzez przekształcanie pomysłów w niespotykane dotąd produkty, usługi i technologie. Realizowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli w te dziedziny gospodarki i nauki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i regionów – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Inteligentny Rozwój to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020 i największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój oraz innowacje. 9 grudnia 2014 r. został oficjalnie przekazany Komisji Europejskiej przez system SFC.

więcej
28-11-2014
Wiceminister Iwona Wendel na UJ

Wizyta wiceminister Wendel na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zwiedzanie dofinansowanej ze środków unijnych infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), przedstawienie najważniejszych informacji o Programie Inteligentny Rozwój (PO IR) – to główne punkty wizyty wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony Wendel na krakowskiej uczelni. Odbyła się ona 28 listopada 2014 r.

więcej
27-11-2014

Wybory do komitetów monitorujących Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Program Polska Cyfrowa 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

więcej
13-11-2014

Wybory do Komitetów Monitorujących Program Inteligentny Rozwój oraz Program Polska Cyfrowa

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój oraz Program Polska Cyfrowa.

więcej
09-10-2014

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących programy na lata 2014-2020

6 października 2014 r. ogłoszono nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz w Komitecie Monitorującym Program Polska Cyfrowa 2014-2020.

więcej
25-09-2014
logo Wzornictwo-Biznes-Zysk

Wzornictwo-Biznes-Zysk – inauguracja projektu

Rola wzornictwa przemysłowego, jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej oraz możliwości jego finansowania w nowej perspektywie UE – to główne tematy poruszane podczas konferencji, która 25 września 2014 r. odbyła się w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego z udziałem wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony Wendel.

więcej
12-09-2014

Prognoza na lata 2014-2020 – pogoda dla innowacji

Na projekty badawczo-rozwojowe (B+R) i innowacje przewidziano prawie 10 mld euro w Programie Inteligentny Rozwój i  Regionalnych Programach Operacyjnych. Te środki uzupełnią pieniądze z Programu Wiedza, Edukacja Rozwój. O możliwościach wsparcia nowoczesnych technologii z funduszy unijnych na lata 2014-2020 mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas inauguracji Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
więcej
23-06-2014
Minister Lena Kolarska-Bobińska i wiceminister Iwona Wendel

Innowacje w Polsce

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel uczestniczyła w odbywających się we Wrocławiu spotkaniach poświęconych innowacyjności w Polsce. – Siłą innowacyjnych gospodarek jest wysoka aktywność przedsiębiorstw w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz ich współpraca z naukowcami – mówiła.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska