Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-02-2009

Nowe wydanie biuletynu informacyjnego Innowacyjni

Ukazało się pierwsze w 2009 roku wydanie biuletynu informacyjnego Innowacyjni, poświęconego tematyce Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Po przerwie wznowiono elektroniczną publikację cieszącego się dużym zainteresowaniem czytelników biuletynu poświęconego Programowi Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Tematem przewodnim pierwszego wydania biuletynu jest I i II priorytet Programu Innowacyjna Gospodarka: Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Infrastruktura sfery B+R. Bieżący numer poświęcony jest tematyce naukowej i związków nauki z gospodarką. Przybliżono też działania skierowane do sektora badawczego. Ponadto czytelnicy znajdą w biuletynie podsumowanie pierwszych naborów w 2008 roku.

Dodatkowo utrzymano dotychczasowe stałe rubryki, takie jak: Dobre praktyki, Przegląd prasy i Wiadomości o PO IG. Biuletyny są dostępne pod tym adresem .

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska